Programma

Wikileaks, Edward Snowden, Luxleaks, Panama Papers: de laatste jaren is de figuur van de klokkenluider in opmars, gemediatiseerd als verdediger van de democratie en van het algemeen belang.

De manier waarop de klokkenluider moet worden beschermd kan wel eens een complex vraagstuk blijken, balancerend tussen enerzijds de noodzaak om de burger te informeren over het bestaan van ernstige tekortkomingen en anderzijds de noodzaak van het behoud van de vertrouwelijkheid ter vrijwaring van de nationale veiligheid of van bepaalde private belangen.

Deze middag van het recht is de gelegenheid om stil te staan bij deze fundamentele waarden die op het spel staan. Ook zal er aandacht uitgaan naar de bescherming van de klokkenluider in het Belgische, buitenlandse en internationale recht: welke lading dekt het begrip ‘klokkenluider’? Wat is zijn statuut? Welke bescherming geniet hij?

Sprekers

  • Alain Lallemand, hoofd reportagemaker bij Le Soir

  • Quentin Van Enis, advocaat, onderwijsverantwoorderlijke aan UNamur (CRIDS) en de UCL, lid van de 'Conseil de déontologie journalistique'

Moderator

  • Isabelle Minnon, juriste, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en vrijheden, dienst Rechten van de mens 

De lezingen waren in het Frans.