De ‘plea bargaining’ is een van de kenmerken van de accusatoire procedure in de Angelsaksische landen en doet geleidelijk zijn intrede in de inquisitoriale procedure. Frankrijk heeft de mogelijkheid in 2004 ingevoerd. Ook België kent sinds maart 2016 de voorafgaande erkenning van de schuld.

In deze procedure kan de dader van een misdrijf zijn schuld erkennen en aldus strafvermindering krijgen. Dankzij deze procedure, die enkel geldt voor feiten bestraft met een gevangenisstraf van minder dan vijf jaar, zou de werklast van de rechtbanken moeten afnemen. 

Een jaar na de inwerkingtreding zal dit systeem en de toepassing ervan worden geanalyseerd en zal deze nieuwe procedure worden beoordeeld in het licht van de nagestreefde doelstellingen. 

Sprekers 

  • Pierre Monville, advocaat, assistent, Université de Liège
  • Christian De Valkeneer, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik

Moderator  

  • Anne-Marie Baldovin, jurist FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De lezingen waren in het Frans.