Waar?  

FOD Justitie - Auditorium
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Bereikbaarheidsplan

Programma

12.00 uur - 12.30 uur: Onthaal en broodjesbuffet
12.30 uur - 13.40 uur: Presentaties: 30 minuten per presentatie
13.40 uur - 14.00 uur: Vragen en antwoorden

Deelnemen

Gratis inschrijven via justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht 

Contact

middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Brochure

 De middagen van het recht (PDF, 3.38 MB)