Het seizoen 2017-2018 van de Middagen van het recht zit er alweer op. Als afsluiter stond op vrijdag 18 mei het thema ‘arbitrage in België’ op het programma.

Dr. Herman Verbist, advocaat aan de Balies te Gent en Brussel, schetste inleidend het wettelijke kader van arbitrage in ons land. Daarop gaven hijzelf en de tweede spreker op deze Middag, baron Hans van Houtte, professor emeritus met opdracht aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven, elk op hun beurt een interessante inkijk in de redenen waarom arbitrage weinig wordt gebruikt. Hans van Houtte pleitte ervoor om ook (ere)magistraten meer mogelijkheden te geven om op te treden als arbiter.

Ook de voordelen van arbitrage kwamen uitgebreid aan bod. Zo werd benadrukt dat een arbitrage – in tegenstelling tot een klassieke rechtszaak – bijvoorbeeld ook in het Engels kan worden gevoerd. Hierdoor wordt vertaling en tolken overbodig gemaakt. Ook is de arbitrage, hoewel ook zij de rechten van verdediging van de partijen wil garanderen, aan minder formalistische regels gebonden dan een klassieke rechtszaak. Dat biedt onder meer de mogelijkheid om tijd te winnen, kosten te beperken en zowel de partijen als experten beter bij de zaak te betrekken, die laatsten bijvoorbeeld als lid van het scheidsgerecht.

Concluderend werd arbitrage voorgesteld als ‘de tweede beste oplossing’ voor het beslechten van geschillen. Arbitrage biedt soms bepaalde mogelijkheden of voordelen die niet voorhanden zijn in de klassieke rechtspraak, en kan in die gevallen zeker een waardevol alternatief bieden.