Van ‘Tabitha’ tot vandaag

In oktober 2002 werd een kind van vijf jaar uitgezet naar Congo, terwijl niemand daar op haar wachtte. De zaak Tabitha kwam in het nieuws en heeft enkele jaren later geleid tot de veroordeling van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Sindsdien heeft België zich voorzien van een wetgevend kader. De afgelopen 15 jaar heeft de dienst Voogdij rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België.

Op deze middag van het recht nemen we de vooruitgang van de afgelopen 15 jaar inzake de tenlasteneming van de NBMV’s onder de loep. Op welke beperkingen werd gestuit en welke verbeteringen zijn mogelijk?

Sprekers

  • Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde van de Franstalige gemeenschap voor de rechten van het kind
  • Vanessa Sedziejewski, advocate, voorzitster van de afdeling Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) van de balie van Brussel

Moderator

  • Myrtille Bakunde, jurist, FOD Justitie, directoraatgeneraal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, dienst Voogdij

De lezingen zijn in het Frans.