Op 17 mei 2019 stond de vierde Middag van het recht van het seizoen 2018-2019 op het programma. Thema van deze seizoensfinale: “15 jaar Voogdijwet : van ‘Tabitha’ tot vandaag”.

De rol van moderator was deze keer weggelegd voor Myrtille Bakunde, juriste bij het DG WL. Zij opende de sessie met een verwijzing naar de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de oprichting van de dienst Voogdij, intussen 15 jaar geleden. Daarna gaf ze het woord door aan twee specialisten die dieper op de materie zouden ingaan.

 

Vanessa Sedziejewski, advocate en voormalig voorzitster van de afdeling NBMV van de balie van Brussel, gaf een overzicht van de verschillende fases van de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: van melding tot het moment waarop een duurzame oplossing wordt gevonden. Vanessa Sedziejewski plaatste ook kritische kanttekeningen bij de opvangprocedure voor deze minderjarigen, meer bepaald bij de leeftijdsbepaling van de NMBV’s.

Als laatste spreker kwam Bernard De Vos aan bod, algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind. Hij maakte een balans op van de opvang en begeleiding van minderjarigen over de afgelopen vijftien jaar. Tegelijk onderstreepte hij de aanzienlijke inspanningen die geleverd zijn, en dat sinds de aanneming van de Voogdijwet tot op vandaag. 

Over de vraag “waar staan we nu?” waren beide sprekers het roerend eens: alhoewel er dankzij de Voogdijwet heel wat vooruitgang is geboekt, is er nog een lange weg te gaan naar een optimale opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.