Wat zijn de gevolgen voor de rechter en de rechtzoekende?

Artificiële intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de evolutie van onze maatschappij en justitie vormt daar geen uitzondering op. Het behoort dan ook tot de verwachtingen dat we in de nabije toekomst algoritmes zullen gebruiken om gerechtelijke beslissingen te voorspellen.

AI biedt tal van mogelijkheden, maar heeft zeker ook beperkingen. En wat met de vragen op ethisch, filosofisch, sociologisch en juridisch vlak? Hoe kunnen we een algoritme ontwikkelen dat in staat is om rekening te houden met de relevante factoren - ook de menselijke! - om een rechtvaardige beslissing te nemen? En hoe zullen de actoren die betrokken zijn bij het proces reageren op deze nieuwe ontwikkeling?

Dreigt de geïndividualiseerde justitie gebaseerd op de beoordeling van de feiten inherent aan elke zaak vervangen te worden door een geautomatiseerde, veralgemeende en zelfs ontmenselijkte justitie?

Sprekers

  • Antoine Garapon, magistraat, secretaris-generaal van het Institut des Hautes Etudes sur la Justice (Frankrijk)
  • Adrien Van den Branden, advocaat, CMS Belgium, lid van het innovatiecentrum van Avocats.be

Moderator

  • Violaine Nandrin, jurist, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

De lezingen waren in het Frans.