Waar?

FOD Justitie - Auditorium
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Wanneer?

  • Vrijdag 18 oktober 2019 (FR)
  • Vrijdag 6 december 2019 (NL)
  • Vrijdag 6 maart 2020 (FR)
  • Vrijdag 24 april 2019 (NL)

Gratis inschrijven

justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht

Contact

middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Programma

  • 12.00 tot 12.30 ► Onthaal en broodjesbuffet
  • 12.30 tot 13.40 ► Presentaties
  • 13.40 tot 14.00 ► Vragen en antwoorden

Brochure

 De middagen van het recht (PDF, 1.12 MB)