Op 4 maart 2016 vond de derde middag van het recht plaats van de tweede cyclus van de middagen van het recht georganiseerd door het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden.

De thematiek van de schijnerkenning van een kind blijkt een thema te zijn dat de aandacht van het grote publiek trekt nu de aula volzet was.  Een volle aula van een 120-tal mensen kon aldus genieten van twee zeer interessante uiteenzettingen. De sprekers gaven een overzicht van deze schrijnende thematiek waarbij kinderen worden ingezet in de ‘wedren’ naar een verblijfstitel.

Weinig betrouwbare gegevens

Steve Heylen, voorzitter van de Vlaamse vereniging van ambtenaren en beambten burgerlijke stand vzw, en diensthoofd Burgerlijke stand van de stad Leuven, deelde zijn ervaringen vanuit de praktijk aan de hand van een aantal concrete, treffende voorbeelden. Hij verduidelijkte het concept erkenning en schetste de belangrijkste regels die gelden bij een erkenning door een ambtenaar van burgerlijke stand.

Momenteel blijken er weinig betrouwbare gegevens beschikbaar te zijn over de precieze omvang van de problematiek, maar deze leeft wel bij de ambtenaren van burgerlijke stand, die met concrete situaties worden geconfronteerd.

Specifieke oplossing noodzakelijk

Jinkse Verhellen, professor bij het Instituut voor internationaal privaatrecht van de Universiteit Gent, gaf een academische invalshoek. Zij verduidelijkte de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht, en gaf een overzicht van de aandacht die er in het verleden reeds is geweest voor deze problematiek, onder meer in de media en de politiek. Ze stond verder stil bij de weinige rechtspraak die over dit onderwerp bestaat, en overliep kort de verschillende wetgevende initiatieven die reeds hebben geleid tot de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk en de schijn-wettelijke samenwoning, twee verwante fenomenen.

Toch is zij van mening, en deze wordt gedeeld door beide sprekers, dat het louter kopiëren van de oplossingen die reeds bestaan voor het schijnhuwelijk en de schijn-wettelijke samenwoning, niet noodzakelijk de beste piste is om ook een halt toe te roepen aan het probleem van de schijnerkenning. Het kind is ongewild betrokken partij en het belang van dit kind dient steeds   voorop te staan. Deze biologische realiteit mag niet uit het oog worden verloren.

Een oplossing moet worden ingepast in de verblijfswetgeving, eerder dan in het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek Internationaal Privaatrecht.

Definitie van schijnerkenning

De discussie toonde nogmaals aan dat er nood is aan betrouwbaar cijfermateriaal, en benadrukte het belang van een goeie definitie van het concept schijnerkenning om deze problematiek op te kunnen lossen.

Klik hier voor meer foto's