Programma

Om schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen tegen te gaan, is de wetgever al doeltreffend opgetreden. De erkenning van een kind is meer en meer louter ingegeven om toegang tot het grondgebied of een recht op verblijf in België te bekomen. Hoe dit te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan de beginselen waarop deze wijze van vaststelling van de afstamming gebaseerd is? Wat zijn de gevolgen voor het betrokken kind? Welke zijn de haalbare en beoogde oplossingen?

Sprekers

  • Steve Heylen, voorzitter van de Vlaamse vereniging van ambtenaren en beambten burgerlijke stand vzw, diensthoofd Burgerlijke stand van de stad Leuven
  • Jinkse Verhellen, professor, Instituut voor internationaal privaatrecht, Universiteit Gent

Moderator

  • Lorenzo Briganti, jurist, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden, dienst Familierecht en Burgerlijke stand

De lezingen waren in het Nederlands.

 Klik hier voor de presentatie van Steve Heylen en Jinske Verhellen. (PDF, 2.3 MB)