Programma

Het NICC publiceerde in mei 2015 de eerste nationale studie over recidive, gebaseerd op de statistieken van het Nationaal Strafregister tussen 1995 en 2013. Uit de studie blijkt dat meer dan de helft van de veroordeelden recidiveert. Cijfers die tot nadenken stemmen … Wat verbergt zich achter deze cijfers?

Deze middag van het recht biedt u twee kruisende blikken op dit fenomeen: de naakte cijfers versus de realiteit achter deze cijfers. Welke factoren brengen mensen ertoe te recidiveren? Welke mogelijkheden tot re-integratie worden hen geboden? Zijn er factoren die een invloed uitoefenen op ‘desistance’ (het stoppen met een ‘criminele carrière’)?

Sprekers

  • Benjamin Mine, onderzoeker NICC, co-auteur van de studie 'Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister'
  • Isabelle Christiaens, journaliste, regisseuse van de documentaire 'L’homme au harpon' voor de RTBF en ARTE

Moderator

  • Annie Devos, directeur-generaal Algemene administratie justitiehuizen van de Franse gemeenschap

De lezingen waren in het Frans.

 Klik hier voor de presentatie van Benjamin Mine. (PDF, 272.34 Ko)