De Directoraten-generaal zijn verticale diensten. Ze zijn elk bevoegd binnen hun domein.