De missie bij de start van de implementatie van de hervormingen

Het DG ROJ levert actief de kennis, de beleidsgegevens en de beleidsinformatie om de rechterlijke orde voor te bereiden en te ondersteunen in hun streven om de autonomie van beheer vorm te geven. Het DG RO levert concepten af om het autonoom beheer van de colleges en de directiecomités en het gemeenschappelijk beheer vorm te geven op alle domeinen. Het DG RO moderniseert het beheer van de gerechtskosten en het strafregister.

De missie binnen 6 jaar:

Het DG ROJ is een bevoorrechte dienstenleverancier aan de rechterlijke orde. Het DG is sociaal secretariaat voor alle P&O-materies, logistiek ondersteuner en expert binnen de gemeenschappelijk beheerde materies, draagt bij tot het beheer van een agentschap voor gerechtskosten en levert expertise bij de gemeenschappelijk beheerde materies. Het DG ROJ ondersteunt de minister in de opmaak en de opvolging van de beheersovereenkomsten van de minister met het College van de Zetel en van het Openbaar Ministerie.

Organogram