Het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) is een onafhankelijk centrum opgericht bij de FOD Justitie. Het centrum onderzoekt het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.

Dat onderzoek dient als basis voor de uitvoering van de andere opdrachten:

  • burgers en autoriteiten informeren;
  • adviezen en aanbevelingen formuleren voor de autoriteiten;
  • een documentatiecentrum ter beschikking stellen van het publiek;
  • het publiek ontvangen;
  • iedere persoon informeren die inlichtingen vraagt over zijn rechten en plichten en over de middelen om zijn rechten te doen gelden.

Om zijn opdrachten te vervullen, is het centrum gemachtigd om:

  • alle beschikbare informatie te verzamelen;
  • alle studies of wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn om zijn opdrachten concreet te kunnen uitvoeren;
  • elk archief- of documentatiefonds over te nemen waarvan het onderwerp overeenstemt met één van zijn opdrachten;
  • steun en begeleiding te geven aan instellingen, organisaties en juridische hulpverstrekkers; vakbekwame verenigingen en personen te raadplegen of uit te nodigen op een bijeenkomst.