U bent hier

Veiligheid van de Staat

De Veiligheid van de Staat, de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst van België, heeft vier hoofdtaken:

  • de fundamentele waarden en belangen van de staat beschermen, meer bepaald de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel;
  • veiligheidsonderzoeken uitvoeren over personen die wegens hun ambt in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie;
  • de door de wet toevertrouwde opdrachten uitvoeren, bv. de verwerking van aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.

Contact

Koning Albert II-laan 6
1000 Brussel
T 02 205 62 11
info@vsse.be