De stafdiensten noemen we horizontale diensten. Zij bepalen het beleid in hun specifieke domeinen en ondersteunen de andere diensten en directies met alles wat binnen hun bevoegdheden valt (logistiek, personeel, budgettaire en juridische ondersteuning, informatica, communicatie, enz.).