Sinds september heeft de stafdienst Budget en Beheerscontrole een nieuw organogram. De logistieke diensten zijn vanaf nu ondergebracht bij de Diensten van de voorzitter. Het organogram vloeit voort uit de geherformuleerde kernopdrachten van de stafdienst:

  • de optimale benutting van de toegekende budgettaire middelen (budget);
  • een innovatief beleid inzake overheidsopdrachten (public procurement);
  • het consequent toepassen van de diverse regelgeving (interne controle);
  • een correct gevoerde boekhouding (accounting);
  • de uitbouw van een adequate beheerscontrole die zal toelaten om de vooropgestelde objectieven op te volgen en indien nodig bij te sturen;
  • het aanbieden van een kwalitatieve management- en operationele rapportering.

Organogram