De FOD Justitie is een complexe organisatie met aanzienlijke IT-behoeften en deze technologie verandert bovendien razendsnel. De stafdienst ICT ondersteunt de FOD Justitie en de rechterlijke organisatie door in te spelen op die digitale transformatie.

De stafdienst staat in voor de ontwikkeling van geschikte en efficiënte informatiesystemen en -toepassingen die beantwoorden aan de behoeften van de rechtelijke organisatie. Daarnaast voorziet de dienst ook alle personeelsleden van aangepast informaticamateriaal.

Aangezien de FOD Justitie een grote en veelzijdige organisatie is, is de IT-infrastructuur uitgebreid en complex. De stafdienst ICT moet er dan ook voor zorgen dat het geheel vlot en coherent functioneert. Het hoofddoel is de algemene werking van de FOD Justitie en de rechtelijke organisatie te ondersteunen zodat zij hun taken efficiënt en doelgericht kunnen uitvoeren.

De stafdienst ICT blijft zich ontwikkelen. Dankzij efficiënte instrumenten en degelijk projectbeheer op basis van een standaardmethodologie (ITIL en ITSM) wordt een goed georganiseerde en kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd, waarbij bovendien de IT-beveiliging een prioriteit is. Het begeleiden en vervullen van de behoeften van interne klanten, partners en burgers staan centraal in deze aanpak.

Organogram