Sinds 15 maart 2013 is Jean-Paul Janssens aangeduid als voorzitter van de FOD Justitie. Hij staat aan het hoofd van het directiecomité, waarin ook de directeurs-generaal van alle directoraten-generaal en de directeurs van alle stafdiensten zetelen.

Dat directiecomité bepaalt de strategie van de federale overheidsdienst en ziet toe op de uitvoering ervan.

De concrete opdrachten van het directiecomité zijn:

  • de bestuursovereenkomst van de FOD Justitie uitvoeren
  • de activiteiten van de verschillende diensten coördineren
  • voorstellen formuleren om de werking van de FOD te verbeteren
  • de begroting opmaken en de uitvoering ervan controleren
  • het personeelsplan opstellen en toezien op de uitvoering ervan