Veiligheid van de Staat

Ingrid Van Daele
02 205 62 11
ingrid.vandaele@vsse.be

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

Inge Buys (NL & FR)
02 240 04 88
inge.buys@just.fgov.be

Kansspelcommissie

Marjolein De Paepe (NL)
marjolein.depaepe@gamingcommission.be

Etienne Marique (FR)
etienne.marique@gamingcommission.be

02 504 00 40
info@gamingcommission.be 
http://www.gamingcommission.be

Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO)

02 504 91 68
info@iacsso.be
www.iacsso.be