Woordvoerders federale overheidsdienst Justitie

De woordvoerders staan in voor de persrelaties van de FOD Justitie. Zij behandelen dus enkel vragen van journalisten. Meer informatie over de werking van de woordvoerders.

 

Christine-Laura Kouassi (FR)
press@just.fgov.be
T 02 542 69 12
M 0474 88 87 69

 
 

Woordvoerder gevangeniswezen

Kathleen Van De Vijver (NL) 
kathleen.vandevijver@just.fgov.be
M 0479 98 80 05

 

 

Valérie Callebaut (FR)
valerie.callebaut@just.fgov.be
M 0479 98 61 39