Woordvoerders federale overheidsdienst Justitie

De woordvoerders staan in voor de persrelaties van de FOD Justitie. Zij behandelen dus enkel vragen van journalisten. Meer informatie over de werking van de woordvoerders.

Edward Landtsheere (NL)
press@just.fgov.be
T 02 542 67 57
M 0479 44 93 29

 
 

Christine-Laura Kouassi (FR)
press@just.fgov.be
T 02 542 69 12
M 0474 88 87 69

 

Woordvoerder gevangeniswezen

Kathleen Van De Vijver (NL & FR) 
kathleen.vandevijver@just.fgov.be
M 0479 98 80 05

 

Valérie Callebaut (vervangend woordvoerster FR & NL)
valerie.callebaut@just.fgov.be
M 0479 98 61 39