Om een zitting van een parket of rechtscollege bij te wonen en om er beelden van te nemen, neemt u contact op met de parketwoordvoerders of de woordvoerders van de hoven en rechtbanken.