De Federale Wapendienst - activiteitenverslag 2006-2008

De Wapendienst van de FOD Justitie maakt in zijn eerste verslag een balans op van de werkzaamheden vanaf de oprichting in 2006 tot eind 2008. Ook de beloftevolle resultaten die de dienst heeft behaald, verdienen een plaats in de spotlight 

Gedrukte brochure bestellen