handelsonderzoek

Doel van deze brochure is bedrijven die kampen met financiële moeilijkheden in te lichten over en begeleiding te verschaffen omtrent het handelsonderzoek. De brochure geeft antwoord op een heleboel vragen, te weten: Wat verstaat men onder het handelsonderzoek en hoe komt het tot stand? Hoe verloopt een handelsonderzoek? Welke zijn de bevoegdheden van de rechters belast met het handelsonderzoek? Hoe wordt een handelsonderzoek beëindigd?

 

Gedrukte brochure bestellen