HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN
Deze brochure dateert van 2003. De inhoud kan op bepaalde vlakken verouderd zijn.
Een heruitgave is gepland in 2019.