Jaarverslag FOD Justitie 2010

2010 blijkt een bijzonder actief jaar te zijn geweest voor onze FOD. In de eerste plaats zijn er de vele initiatieven en evenementen die plaatsvonden in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU. Maar ook los van dat voorzitterschap getuigt dit jaarverslag van veel bedrijvigheid in onze organisatie.

Denken we bijvoorbeeld maar aan de hervorming van het hof van assisen, de wijziging aan de kansspelwet, de komst van een forensisch adviseur als steun voor magistraten, de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl voor het Openbaar Ministerie of de historische verhuis van het Belgisch Staatsblad.

Zoals elk jaar weerspiegelt het jaarverslag de activiteiten die de directoraten-generaal, de stafdiensten, de commissies en de zelfstandige diensten van onze FOD in 2010 hebben opgestart of verwezenlijkt. Toch zult u dit jaar een kleine verandering in vergelijking met de voorgaande jaarverslagen opmerken. De teksten zijn waar mogelijk journalistieker opgevat, en ook de lay-out kreeg een opfrisbeurt.