Cover jaarverslag 2019

Dit verslag wil informatie bieden over het contentieux van België voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: “het Hof”), en duiding geven bij de mogelijke impact ervan op nationaal niveau.