Activiteitenverslag 2013 van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

Het jaarverslag van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) van 2013 is vanaf nu beschikbaar.