Activiteitenverslag 2014 van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

Het jaarverslag leert u meer over de activiteiten die vorig jaar in de kijker stonden en de projecten die werden gerealiseerd.