Mede-eigendom

Deze brochure bevat praktische informatie voor mede-eigenaars. Lees meer over uw rechten en plichten, wie wat doet en wie kan tussenkomen bij problemen.

Een arrest van het Grondwettelijk hof van 20 februari 2020 vernietigt artikel 577-7, § 1, 2°, h) van het oud Burgerlijk Wetboek, ingevoegd door de wet van 18 juni 2018. Dit artikel schrijft voor dat een vereniging van mede-eigenaars niet langer unaniem moet beslissen om haar gebouw in specifieke gevallen af te breken of volledig weer op te bouwen, maar met een 4/5 meerderheid.

Gedrukte brochure bestellen