Cover brochure u bent slachtoffer

U bent het slachtoffer van een misdrijf geweest. Hoe bekomt u vergoeding van uw schade? Hoe verloopt de terechtzitting voor de strafrechter? Wat als de schadevergoeding niet wordt betaald? Wie kan u verder helpen? Zoveel vragen waarop deze brochure een precies antwoord geeft.

The European Commission offers more information on your rights as a victim in several languages. Please note that the information regarding Belgian law was last updated on the 27th of February 2015. More info.

De politiecommissariaten kunnen brochures bestellen via brochures@just.fgov.be

Bestel de gedrukte versie

  • U bent slachtoffer

  • Vous êtes victime