Alle gerechtelijke arrondissementen kunnen eind dit jaar onmiddellijk dossiers inscannen

Een gerechtelijk dossier is vaak een papieren rompslomp. JustScan, het digitale scanprogramma van de FOD Justitie, maakt aan deze archaïsche praktijk een eind. Dankzij  de applicatie kan justitie strafrechtelijke dossiers met een onderzoek  scannen en dus digitaal beheren. Na een testronde in enkele pilootsites komen alle andere rechtbanken en parketten nu aan bod. Justitie gaat nu ook na welke andere opties JustScan biedt.

Het is een bekend beeld: griffiers die in de kelder op zoek gaan naar het gevraagde dossier, waarna advocaten de duizenden pagina’s papier doornemen en de belangrijkste zaken inspreken op een dictafoon.

Nochtans toonde de brand in het Brusselse gerechtsgebouw nog aan hoe belangrijk digitale dossiers zijn voor een instelling als justitie. Het Brusselse gerecht was één van de eerste gebruikers waar JustScan werd geïnstalleerd, daardoor bleven een groot deel van de aangetaste dossiers onmiddellijk beschikbaar en liepen de rechtszaken geen vertraging op.

Ook in het proces van Ronald Janssen, Gellingen, Fortis en de Kasteelmoord  bewees JustScan al uitgebreid zijn nut. In deze  zaken bestond het onderzoek immers uit duizenden pagina’s papier. Nu kregen alle betrokken partijen: parketmagistraten, onderzoeksrechters, rechters, griffiepersoneel, advocaten en verdachten gewoon een digitaal dossier op cd of dvd, waarmee ze onmiddellijk aan de slag konden.

Van 5 naar 27 arrondissementen

In 2007 startte JustScan als pilootproject in vijf arrondissementen: Antwerpen, Brussel, Bergen, Brugge en Luik. Zij kregen allemaal een scanner die 80.000 bladzijden per dag kan scannen. 

 “Binnen de informatisering van justitie, is JustScan dan ook een belangrijk project,” aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom. “Sinds maart 2012 zijn we bezig met de uitbreiding van de implementatie. Vandaag is het systeem in 26 van de 27 arrondissementen geïmplementeerd. Binnenkort zal het ook in Eupen geïmplementeerd worden, de interface en het programma werden al naar het Duits vertaald. Justitie gaat na of JustScan ook kan helpen op andere vlakken.”

In 2014 zullen advocaten online dossiers kunnen raadplegen op computers op de griffies. Een pilootproject, consult-online, zal weldra worden opgestart worden in de gevangenissen van Sint-Gillis en Marche. Het project consult online is een spin-off van JustScan en laat gedetineerden toe hun ingescand strafdossier vanuit de gevangenis te raadplegen. Dar levert een pak voordelen op, aangezien het vervoer van gedetineerden een riskante, dure en omslachtige zaak is. De FOD Justitie onderzoekt momenteel de juridische aspecten van het alternatief dat JustScan kan bieden.

Voordelen van JustScan

 • Dossiers zijn overal, onmiddellijk en permanent toegankelijk
 • Informatie opzoeken in een oogwenk
 • Tijdswinst voor de rechterlijke macht
 • Vlottere samenwerking tussen de betrokken partijen
 • Beveiligde toegang 
 • Betere bescherming tegen vernietiging of diefstal
 • Extra exemplaren in een vingerknip op cd of dvd
 • Economische winst en beter voor het milieu door een besparing op papier

JustScan in cijfers

Concreet voorbeeld van Gellingen:

 • Het digitale dossier over de ramp in Gellingen bespaarde 11.000.000 pagina’s papier, wat overeenstemt met een besparing van 44000 euro aan papier en een geschatte totale besparing van 315000 euro (papier, toner, onderhoud machines en manuren)
 • De tijdswinst voor de aflevering van papieren kopieën telde 200 dagen
 • De productie van 150 dvd’s nam slechts 5 dagen in beslag
 • De scanners digitaliseren 90 bladzijden per minuut

Op 30/09/2013 werden er 15401 dossiers in JustScan gemaakt voor een totaal van 10 499 546 pagina’s.

Voor meer inlichtingen

Edward Landtsheere - woordvoerder FOD Justitie

press@just.fgov.be