31/03/2014

Vanaf 1 april 2014 krijgen de meeste hoven en rechtbanken een nieuwe officiële benaming. Dat is het gevolg van de schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen.

Het Voorlopig College van hoven en rechtbanken somt de officiële benamingen van alle instanties op in deze lijst.

Contact

Rebecca Depoorter
Voorlopig College van hoven en rechtbanken
Tel.: 02 557 46 03
e-mail: rebecca.depoorter@just.fgov.be