01/04/2014

Op 1 april 2014 is het zover: de hervorming van Justitie wordt zichtbaar op het terrein. Maar wat betekent dat voor burgers en personeel?

Het gerechtelijk landschap ziet er vanaf 1 april 2014 opvallend anders uit. Dat is het gevolg van een grondige hervorming van Justitie. Schaalvergroting, mobiliteit en autonomie zijn daarbij de sleutelwoorden. Die eerste twee facetten worden nu realiteit. Wat er concreet verandert voor het personeel en de burger, dat ontdekt u hier.

Wat verandert er voor de burger?

De hervorming van Justitie wijzigt de interne werking van Justitie aanzienlijk. Toch zijn de veranderingen niet enkel relevant voor het personeel. Ook de burger is betrokken partij. Door zich efficiënter te organiseren, wil Justitie de dienstverlening verbeteren en het vertrouwen van de burger in haar werking versterken.

Wat er alvast niet verandert, is de nabijheid van Justitie. Per provincie blijven er evenveel zittingsplaatsen. Hoewel het actieterrein van de magistraten dus groter wordt, hoeft de burger zich niet verder te verplaatsen. De rechtszoekende kan nog steeds terecht op de vertrouwde adressen in de nabije omgeving.

Doordat magistraten voortaan actief zijn binnen grotere arrondissementen, kunnen tijdelijke personeelstekorten makkelijker omzeild worden en blijft de dienstverlening naar de burger gewaarborgd.

Op termijn krijgen de lokale verantwoordelijken ook meer slagkracht op het vlak van beheer. Dat betekent dat afdelingsvoorzitters korter op de bal kunnen spelen. Zo kan een groot proces tijdelijk extra middelen vereisen. Door flexibeler beheer toe te laten, komt de reguliere dienstverlening in die situaties minder in het gedrang.

Tenslotte zullen gespecialiseerde magistraten voortaan op meerdere plaatsen kunnen worden ingezet, wat de dienstverlening aan de burger ten goede komt. Complexe en specifieke zaken komen voortaan vlotter terecht bij echte deskundigen.

Verandert het aantal hoven en rechtbanken?

Schaalvergroting is een belangrijke pijler van de hervorming: concreet zijn er voortaan 12 in plaats van 27 gerechtelijke arrondissementen. Daarnaast krijgt Brussel een tweetalig en Eupen een Duitstalig arrondissement.

Veel rechtbanken en parketten worden voortaan dus gegroepeerd.

Wat betekent dat voor het aantal instanties?

 • Rechtbanken van eerste aanleg -> van 27 naar 13
 • Arbeidsrechtbanken -> van 27 naar 9
 • Rechtbanken van koophandel -> van 27 naar 9
 • Politierechtbanken -> van 31 naar 15
 • Parketten -> van 27 naar 14
 • Arbeidsauditoraten -> van 27 naar 9
 • Vredegerechten -> van 187 naar 187 (ongewijzigd)

Per arrondissement zijn er afdelingen vastgelegd. Een afdeling komt overeen met een voormalig arrondissement of een bestaande sectie.  Dat betekent dat er per provincie evenveel plaatsen blijven voor zittingen.

img

Krijgen de hoven en rechtbanken nieuwe namen?

Vanaf 1 april 2014 krijgen de meeste hoven en rechtbanken een nieuwe officiële benaming. Dat is het gevolg van de schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen.

Het Voorlopig College van hoven en rechtbanken somt de officiële benamingen van alle instanties op in deze lijst.

Wie worden de nieuwe korpschefs?

In het nieuw gerechtelijk landschap zijn er:

 • 14 procureurs des Konings
 • 13 voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg
 • 8 voorzitters van de rechtbanken van koophandel
 • 8 voorzitters van de arbeidsrechtbanken
 • 8 arbeidsauditeurs
 • 10 voorzitters van de vredegerechten en politierechtbanken (1 per arrondissement met uitzondering van Brussel en Eupen)

Niet alle korpschefs zijn benoemd op 1 april.

Zodra de lopende benoemingsprocedures bij de Hoge Raad voor Justitie zijn afgerond, worden ze officieel benoemd in de nieuwe instanties. Ten laatste in juli 2014 zou dat geval moeten zijn voor alle nieuwe korpschefs.

Welke namen zijn nu al bekend?

Voor de hoven en parketten-generaal

 • Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
 • Luc Maes, eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel
 • Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel
 • Francine Etienne, eerste voorzitter van het arbeidshof te Luik
 • Patrick Duinslaeger, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
 • Frederic Van Leeuw, federale procureur bij het federaal parket
 • Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
 • Bruno Luyten, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen
 • Antoon Boyen, eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent

Voor de rechtbanken te Brussel en de parketten te Brussel en Halle Vilvoorde

 • Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
 • Alfred Vanwinsen, voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
 • Jean-Marc Meilleur, procureur des Konings bij het parket te Brussel
 • Thierry Freyne, procureur des Konings bij het parket Halle Vilvoorde
 • Marie-Charlotte Vantomme, voorzitter van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
 • Régine Boone, voorzitter van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
 • Christophe Maes, arbeidsauditeur te Brussel (NL/FR)
 • Jan Geysen, arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Halle Vilvoorde
 • Patrick De Wolf, voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel
 • Winneke Neirinck, voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel

Welke functietitels krijgen de leidinggevenden?

-> Op het niveau van de afdelingen

 • Korpschefs met een lopend mandaat worden afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur voor de resterende periode van de duur van hun mandaat.
 • De waarnemende voorzitters, procureurs en auditeurs worden waarnemend afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur tot de komst  van de nieuwe provinciale voorzitter, procureur of auditeur.
 • De korpschef wiens mandaat afloopt op 1 april of voor de komst van de nieuwe korpschef wordt afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur tot de komst  van de nieuwe provinciale voorzitter, procureur of auditeur.

-> Op het niveau van de arrondissementen

 • In afwachting van de komst van de nieuwe provinciale voorzitter duidt de eerste voorzitter een waarnemend provinciale voorzitter aan. Hij of zij kan ook zelf de rol van interim-voorzitter opnemen.
 • In afwachting van de komst van de nieuwe provinciale procureur of auditeur,  duidt de procureur-generaal een waarnemend provinciale procureur of auditeur aan of neemt hij of zij zelf de rol van interim-procureur of interim-auditeur op.

Waar vindt u meer informatie?

Om de pers, de bevolking, het personeel en onze partners optimaal te begeleiden en te informeren, investeert Justitie op verschillende fronten:

 • Informatiesessies voor het personeel: de voorbije maanden streek ‘Justitie on Tour’ neer in de nieuwe arrondissementen. De presentaties vindt u hier.
 • Videomateriaal: wie de hervorming in enkele minuten wil ontdekken, krijgt met deze mini-documentaire een overzicht in een notendop.
 • Webstek: alle informatie over de hervorming wordt gebundeld op één specifieke site: www.hervormingjustitie.be. Behalve een blik op de pijlers van de hervorming, vindt u er ook links naar de wetgeving, parlementaire vragen, een timeline, een handige infographic en contactgegevens.

Contact

Koen Peumans, woordvoerder van de FOD Justitie
koen.peumans@just.fgov.be
0473 81 11 06