Samenvattingen van de arresten van het Hof van Cassatie, geordend volgens uitgelegde wetsbepaling