Organisatie van het Hof - Algemeen

Het Hof van Cassatie is gevestigd in het Justitiepaleis, Poelaertplein 1,  te 1000 Brussel. U kan het Hof van Cassatie daar contacteren.

Het Hof van Cassatie bestaat uit drie kamers.

  • De eerste kamer houdt rechtszitting op donderdag en vrijdag. Zij behandelt civiele zaken, zaken van economisch en handelsrecht, administratieve zaken en tuchtzaken.
  • De tweede kamer houdt rechtszitting op dinsdag en woensdag.  Zij behandelt strafzaken.
  • De derde kamer houdt rechtszitting op maandag. Zij behandelt sociale zaken.

Alle kamers hebben een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.

Een kamer is normaal samengesteld uit vijf leden. Voor eenvoudige zaken volstaan drie leden.

Een voltallige kamer is samengsteld uit negen leden. Dergelijke kamers zetelen in meer principiële zaken waarin het voor de eenheid van de rechtspraak belangrijk dat de twee afdelingen van een kamer samen beslissen.

De verenigde kamer is in beginsel samengesteld uit alle leden van het Hof. Het getal moet echter oneven zijn. Het mimimum aantal is elf.

Het openbaar ministerie is aanwezig in alle zaken die het Hof behandelt.