Sinds 1998 heeft het Hof van Cassatie referendarissen. Het maximum aantal is weliswaar bepaald op 30, maar de Minister van Justitie heeft het aantal thans nog altijd beperkt tot 15 (10 nederlandstaligen en 5 franstaligen). Eén referendaris beschikt over kennis van het Duits.

De referendarissen bereiden het werk voor van de raadsheren en van de leden van het parket. Zij werken mee aan de redactie van ontwerpen, zij zorgen voor de documentatie, ze helpen bij de vertaling en de publicatie van de arresten en aan de overeenstemming tussen Franse en Nederlandse teksten.

De referendarissen zijn vast benoemd en maken deel uit van de organisatie van het Hof.

Referendarissen

 • G. Van Haegenborgh
 • D. Patart
 • G.-F. Raneri
 • F. Louckx
 • M. van Putten
 • F. Parrein
 • A. Meulder
 • N. Schmitz
 • A. Lenaerts
 • J. Del Corral
 • S. Guiliams
 • E. Van Stichel
 • M. de Potter de ten Broeck
 • P. Brulez
 • N.
 • N.