https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/online-tijdschriften/cassatie/arresten-van-het-hof-van-cassatie
            Arresten van het Hof van cassatie van 1790 tot 2015 gedigitaliserred door KU Leuven Bibliotheken Rechtsgeleerdheid
http://www.belgielex.be/V2/belgiumlex/website/nl/
Belgielex: kruispuntbank wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Belgisch staatsblad
http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm
Europese regelgeving
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/home
Hof van Justitie van de Europese Unie
http://www.echr.coe.int/echr/
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
http://jure.juridat.just.fgov.be
Juridat: Belgische rechtspraak van hoven en rechtbanken
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
Gecoördineerde wetgeving
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=nl
IATE (InterActive Terminology for Europe) : de veeltalige databank van de Europese Unie.