http://www.network-presidents.eu/
Netwerk van de Presidenten van de Opperste Gerechtshoven van de Europese Unie
http://www.grondwettelijkhof.be
Grondwettelijk Hof
http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl
Raad van State
http://www.echr.coe.int/
Hof Rechten van de Mens
http://curia.europa.eu
Hof van Justitie van de Europese Unie
http://www.courbeneluxhof.be/nl/index.asp
Benelux-Gerechtshof
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_EN.asp?
Consultative Council of European Judges