U bent hier

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is de algemene rechtbank. Over het algemeen kan men stellen dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is tenzij de andere rechtbanken uitdrukkelijk bevoegd zijn.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit vier secties die respectievelijk de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank genoemd worden. De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit familiekamers en kamers voor minnelijke schikking die samen de familierechtbank vormen. Daarnaast bestaan de jeugdkamers die de jeugdrechtbank vormen.

Press

Pers

press@just.fgov.be
  • Edward Landtsheere
    (NL)

  • Christine-Laura Kouassi
    (FR)