Magistraten van de rechterlijke orde zijn uitgesloten van de wet van 1974 die de betrekkingen regelt tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Om een sociale dialoog mogelijk te maken werd bij de wet van 8 maart 1999 een Adviesraad van de magistratuur in het leven geroepen.

De opdracht van de raad is adviezen geven en overleggen over alles wat te maken heeft met het statuut, de rechten en de werkomstandigheden van de magistraten bij de rechtbanken en parketten.

De adviesraad is samengesteld uit 44 verkozen leden die een Nederlandstalig en een Franstalig college vormen van elk 22 magistraten. De raad is zo samengesteld dat de verschillende geledingen van de magistratuur vertegenwoordigd zijn. Elk college telt vier leden van de hoven, zes leden van het Openbaar Ministerie, acht leden van de rechtbanken (rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en ondernemingsrechtbank) en vier magistraten uit de vrede- of politiegerechten. De wet eist ook een redelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.
Meer informatie over de Adviesraad van de magistratuur vindt u op zijn website.