De rechters en de parketmagistraten worden bijgestaan door diverse administratieve en juridische medewerkers.