De magistraten van het Openbaar Ministerie kunnen voor de juridische voorbereiding van hun dossiers een beroep doen op juristen. Bij het Openbaar Ministerie noemt men deze 'parketjuristen'. Onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere parketmagistraten doen de parketjuristen onder meer juridisch onderzoekswerk, beheren ze opsporingsonderzoeken, of bereiden ze vorderingen en dagvaardingen juridisch voor.