Elk parket heeft een parketsecretariaat onder leiding van een hoofdsecretaris. De parketsecretarissen helpen de parketmagistraten onder meer bij documentatie- en onderzoekswerk en bij het samenstellen van de dossiers. Ze houden documenten en registers van het parket bij, bewaren de archieven en dergelijke. De omvang van het parket bepaalt het aantal parketsecretarissen. Zij worden op hun beurt geholpen door administratief personeel.