Referendarissen zijn juristen die in de rechtbanken en hoven de rechters helpen bij de voorbereiding van hun vonnissen. Onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van één of meerdere magistraten werken ze mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers. Ze bestuderen de dossiers, onderzoeken juridische vraagstukken en bereiden ontwerpen van vonnissen voor.