Dit hoofdstuk van Justitie in cijfers bespreekt de cijfers voor het kalenderjaar 2021 en geeft daarbij de evolutie weer van de cijfers over een periode van tien jaar (2012-2021). 

De cijfers staan op de website van het Hof van Cassatie.

Het hoofdstuk bestaat uit twee delen.

► In het eerste deel worden de globale cijfers voor het kalenderjaar 2021 besproken, over de verschillende materies heen. Die cijfers vindt u hier.

► In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de cijfers per afzonderlijke materie besproken. Het Hof inventariseert de zaken daarbij als volgt:

  • C: privaat en publiek recht ; D: tuchtrecht ; F: fiscaal recht ; G: rechtsbijstand ; H: prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Cassatie ; P: strafrecht ; S: sociaal recht.

Uit dit tweede deel zal blijken dat de stijging van het globaal aantal nieuwe zaken in 2021 voornamelijk te wijten is aan een stijging van het aantal nieuwe P-zaken en, in ondergeschikte orde, van het aantal nieuwe D- en F-zaken, terwijl het aantal nieuwe C- en S-zaken net zijn gedaald. De stijging van het globaal aantal gewezen eindarresten is dan weer in belangrijke mate, zij het niet uitsluitend, te wijten aan een stijging van het aantal uitspraken in Franstalige C-zaken en van het aantal uitspraken in P-zaken.

De 'opschoningsoperatie' van de openstaande dossiers die in 2020 door de griffie en de IT-dienst van het Hof werd aangevat, werd in 2021 verder gezet. Naar aanleiding daarvan werden een aantal dossiers waarin bleek dat de beslissing onvolledig of onjuist administratief was verwerkt, gecorrigeerd.

De gedetailleerde cijfers voor elke materie vindt u hier.