Bekijk de beschikbare statistieken op de website van het OM.

Voor andere vragen over de statistieken:

  • Stuur een e-mail naar sdaomp-press@just.fgov.be. Wees zo duidelijk mogelijk: type statistieken, referentieperiode, territoriale entiteit ...
  • Identificeer u duidelijk: naam, voornaam, functie, betrokken persdienst, enz.
  • Het is mogelijk dat het enkele dagen duurt voor u antwoord krijgt.