De steundienst van het college van de hoven en rechtbanken neemt de statistische projecten over van het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Thans zijn er, in nauwe samenwerking met de hoven en de rechtbanken, 12 statistische projecten lopende. Ze hebben als doel betrouwbare en bruikbare statistieken te ontwikkelen over de activiteiten van de hoven en rechtbanken (zetel). Op de website van het college van hoven en rechtbanken vindt u alle relevante statistieken terug.