Sinds 1994 publiceert de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) de veroordelings-, opschortings- en interneringsstatistieken. De cijfers worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die komen van de griffies van de hoven en rechtbanken.
De statistieken van de DSB geven voor de veroordelingen, de opschortingen en de interneringen informatie over de aard van de inbreuken, de genomen beslissingen, de gevonniste populatie en de rechtsprekende instanties.

Ga meteen naar de statistieken.