Arrest- en strafhuis

De nieuwe gevangenis van Dendermonde werd in maart 2023 in gebruik genomen. Het is een arrest- en strafhuis dat op termijn plaats zal bieden aan 444 mannelijke gedetineerden, zowel beklaagden als veroordeelden. De FOD Justitie zet met deze nieuwe gevangenis opnieuw een stap naar een humaner en veiliger penitentiair park waarin het voorbereiden van gedetineerden op hun re-integratie centraal staat. Een aanpak op maat van het profiel van de gedetineerde, eenpersoonscellen uitgerust met een digitaal dienstenplatform, het werken met detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten, veel lichtinval en groenzones … alles is gericht op een zinvolle detentie en op een humaan werk- en leefklimaat.

De nieuwe gevangenis vervangt de oude gevangenis van Dendermonde (in de Sint-Jabobstraat). Alle gedetineerden die daar verbleven, verhuisden naar de nieuwe inrichting. Om de overbevolking in de gevangenissen te verlichten, zal de oude inrichting na renovaties en de nodige indiensttredingen van personeel opnieuw gedurende 5 jaar en met 120 plaatsen in gebruik worden genomen.

Humaan en positief werk- en leefklimaat

Waar de stervormige structuur van de gevangenis eerder klassiek is, is de werking en inrichting van deze gevangenis modern en vernieuwend.

  • een aangepaste aanpak per vleugel op maat van de groep gedetineerden die er verblijft (veroordeelden, beklaagden, langgestraften, mensen die voor de eerste keer veroordeeld zijn …).
  • veel aandacht voor zinvolle dagbesteding met onder meer grote werkateliers, veel leslokalen, een breed gamma aan activiteiten, programma’s om aan verslavings- of agressieproblemen te werken.
  • een aangenaam werk- en leefklimaat dankzij veel lichtinval, open en brede galerijen, binnentuinen en groenzones, kunst en kleurgebruik.
  • eenpersoonscellen uitgerust met een digitaal dienstenplatform, telefoon en douche en celramen zonder tralies.

Detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten

Net zoals in het gevangenisdorp in Haren zijn er in de gevangenis van Dendermonde detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten aan de slag. Waar de veiligheidsassistent zich vooral focust op controle en veiligheid, zet de detentiebegeleider meer in op gedetineerden begeleiden en motiveren. Met deze vernieuwende werking neemt de gevangenis mee een pioniersrol op om de moderne visie op detentie in de praktijk te brengen.

Publiek-private samenwerking

De federale overheid koos voor de bouw van deze nieuwe gevangenis voor een samenwerking met het consortium 'de Poort van Dendermonde'. Dat consortium staat de komende 25 jaar ook in voor het onderhoud en het beheer van de inrichting (afvalbeheer, catering, uitbating wasserij, schoonmaak gebouwen …).